Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající

  • DeepSquare s.r.o.
  • Mírová 204/19, 747 28 Štěpánkovice
  • Email: support@layers.cz
  • IČ: 19184972
  • DIČ: CZ19184972

Faktura - Daňový doklad

Faktura je odeslána elektronickou poštou ve formátu PDF (pouze na zvláštní vyžádání je zaslána faktura poštou). Faktura dle zákona nemusí být podepsána ani oražena.

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky (osobním kontaktem, e-mailem, telefonicky) jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Každá potvrzená objednávka je závazná. Storno objednávky ze strany prodávajícího - služba se nadále nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající informuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V jiných případech bude zákazník informován o delší dodací lhůtě. Za splnění dodávky je považováno aktiování objednaného tarifu v systému.

Ochrana osobních dat

Pro administrativní komunikaci musí prodávající znát některá osobní data zákazníka. Tato data prodávající chrání a neposkytuje je třetím osobám. Použitím internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním dat. Dále může být informován o novinkách e-mailem nebo telefonicky. Pokud se nadále rozhodne, že tyto informace nechce dostávat, na přání bude odebrán z databáze osob. Prodávající může odstoupit od záruky bezpečnosti v případě krádeže dat (hacker, zloděj).

Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží do doby úplného zaplacení ceny zboží bankovním převodem (typ platby se stanoví při objednávce či potvrzení objednávky zboží) a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Ceny

Ceny jedonotlivých tafifů jsem dostpuné na internetových stránkách layers.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Dojde-li ke změně příslušných právních norem, nebo v obchodní politice společnosti, vyhrazuje si prodávající právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí na internetových stránkách layers.cz.

Update cookies preferences